*

1952 г. Откриване на радиовъзела. Първи радиооператор Б. Драгански.

1959 г. откриване на радиопрограмна служба с програмен директор Димитър Ненчев.

1961 г. Въвеждане на графично оформление на местните радиопрограми.

1962 г. Първи записи телефон-магнетофон.

1964 г. Изработване на смесително табло и работна маса.

1964 г. Етрополското радио е обявено за „ОБРАЗЦОВ РАДИОВЪЗЕЛ“.

Ю965 г. Прозвучава сигнала за откриване на местната програма „О, Етрополски край“ Музика: Манол Манолов, текст: Сл. Миленков.

1970 г. Зонов семинар между двата окръга.

1979 г. Осъществяване на самостоятелна връзка между студиото и апаратната. Техник-Иван Киселов.

1979 г. Радиофициране на цялата селищна система с център Етрополе.

1986 г. Жичната радиофикация достига над сто километра с близо 4000 радиоточки. Организирани, подготвени и излъчени около 4400 местни радиопрограми.

Материална база: 15 магнетофона и касетофона, три грамофона и други.

Фонотека с над 2500 грамофонни плочи и на 1000 магнетофонни ленти и касети,

Награди: Грамоти, дипломи„ медали, орден „Кирил и Методи“, Златен вимпел ОНС – София.

Откриване на търговски дом – 1960 г., слово произнася другаря Тодор Живков.

ЦДГ номер1 „Марийка Гаврилова“ – 1961 г.

Бюст-паметник на Марко Проданов – 1964 г.

Б1ст-паметник на Димитър Гръбчев – 1968 г.

Исторически музей Етрополе – 1968 г.

Спортна зала „Чавдар“ – 1971 г.

КЕП и НПСК „Етрополе“ – 1976 г.

Нова читалищна сграда „Тодор Пеев“ – 1979 г.

Първия в страната КВК – Етрополе – 1980 г.

Събор-митинг на хижа „Чавдар“ – 1967 г.

Събор-митинг на партизанската землянка на „Свещи плаз“ – 1967 г.

Чествания на 20 годишнината от партизанската битка в „Черни дол“, с. Брусен – 1964 г.

80 години етрополска партийна организация – 1982 г.

100 години поща Етрополе – 1982 г.

25 години завод „Александър Атанасов“ – 1986 г.

25 години вестник „Етрополски Преглед“ – 1986 г.

Стоян Николов-световен първенец по класическа борба – 1978 г.

Провеждане на IV международен конгрес по ортопедия и травматология – 1984 г.

Из празника на етрополския зет.

Из конйурса „Етрополска литературна зима“

Народни обичаи в Етрополе.

Случки дочути за нашенци прочути.

Част от успехите на местния радиовъзел се дължат на:

Никола Дочев, Атанас Гребенаров, Дако Петров, Димитър Димитров от Етрополе, инж, Атанас Атанасов, Божана Димитрова и Найден Александров от радио „София“