*

Оригинална родолюбива инициатива на Oбщината събра ученици в памет на едно забележително събитие: 150-годишнината от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски (1837 – 1873). Своеобразен „интерактивен музей“ бе представен от офицера от резерва Цветелин Радулов от Сдружение за военнопатриотично възпитание на младежта към Министерството на отбраната „Приказка за България“. Вълнуващото събитие се проведе на 17 февруари в читалище „Тодор Пеев – 1871”, по покана на общината. То включваше серия от открити уроци пред ученици от общинските училища и изложба на тема „Поклон пред безсмъртието на Апостола”.
Учениците имаха възможност да се докоснат до експозициите, които отразяват патриотичния период от живота на Васил Левски. Представена бе и презентация със снимки и карти свързани с личността на Апостола.
О.р. Цветелин Радулов благодари на ръководството на Oбщината, че за пореден път има възможност за изява пред будната етрополска общественост, а децата се докоснаха до славното ни историческо минало.