*

Част от мисиите на нашето сдружение са съхраняването на традициите, културата и историческото наследство на нашия град. Стремим се да стимулираме и подпомагаме творците, дейците и любителите в тяхната работа или интереси свързани с изкуството, като същевременно искаме да покажем красотата и историята на нашия град. Конкурсът „Етрополец на годината“ е създаден именно, за да насърчи всички ни да се включим активно и да покажем защо обичаме нашия град, с какво ни вдъхновява, какво правим ние за него и за нашите съграждани.

Конкурса ще се проведе в четири категории:

  1. „Етрополец на годината“.
  2. „Етрополе в обектива“
  3. „Етрополе в рисунки“
  4. „Етрополе в слова“

-проявяват доброта и взаимопомощ

-участват в социални дейности

-указват помощ в хуманитарни акции

-опазват и възстановяват околната среда

-подпомагат развитието на културните традиции и творческа креативност

-опазват културното наследство и др.

Номинираните в категорията ще бъдат обявени в сайта на сдружение „За Етрополе“ и на страницата „За Етрополе“ във „Фейсбук“, където ще протече гласуване чрез харесване на дадената личност и дейността, заради която е номиниран.

В тази категория се допускат авторски снимки. Може да се кандидатства с до 4 снимки включващи града, природата, хората и живота в града. Няма ограничения за възраст, избор на средство за заснемане на снимките и филтри.

Снимките трябва да бъдат придружени с кратка информация – имена и възраст на участника.

Участниците могат да представят снимки на рисунките си, като те са без ограничения на стила и материалите. Няма задължителна техника на рисуване. Всеки кандидат може да участва само с една рисунка.

Всяка рисунка трябва да бъде придружена от кратка информация – имена и възраст на участника.

Тази категория дава възможност на всеки, който се занимава с писане на стихове, разкази, поеми, хумористични текстове и др. да покаже уменията си в нашия конкурс. Всеки участник има право да изпрати едно непубликувано до сега произведение. Творбата не бива да надхвърля 2 страници WORD формат. Няма ограничение на възрастта. Нужно е само текстът да е посветен на Етрополе или вдъхновен от него, да разказва за града, за хората или историята.

Всички рисунки, снимки и писмени творби ще бъдат публикувани на сайта на сдружение „За Етрополе“, както и в страницата „За Етрополе“ във „Фейсбук“, където както до сега чрез харесване на дадената снимка, рисунка или текст ще бъде избран победителя в отделните категории.

Можете да предлагате своите номинации, снимки, рисунки и писмени творби на мейл: info@zaetropole.com или пък на съобщение тук: https://www.facebook.com/spasenieetropole/

Етрополец на годината
Етрополец на годината