*

Описание и история

Тракийска, антична и късноантична крепост Чертиград се намира в землището на село Брусен между селата Брусен, Лопян, Ямна, Черни Вит. Най-удобният изходен пункт до крепостта е с. Ямна. Тя се намира на 3 км от селото и до нея се стига за около 2 ч. като се следва маркираната пътека “По стъпките на Бенковски”. Изградена е върху естествено защитен скалист връх, който представлява късо отклонение от главното вододелно било между Черни Вит и Стара река. От север изток и юг се спускат стръмни, недостъпни, почти отвесни, високи около 100 m скали. Единствената достъпна страна е от запад- югозапад, като е свързана с основното било с малка седловина. Пътят към крепостта е бил преграден от двойна крепостна стена, като от външната стена не се забелязват видими останки. Вътрешната крепостна стена е дълга около 120 m, разположена в посока север- юг. В най- южната и точка е бил и входът, широк 3 m. За да се стигне до него трябва да се мине покрай крепостната стена в посока юг. От юг и югозапад на входа скалния склон е отвесен с височина около 10 m. Отвесния склон, крепостната стена и възвишението, на което е изградена, правят входа невидим до последния момент, което позволява неговата ефикасна защита. Крепостната стена е изградена направо върху скалистия терен. Изградена е от местни ломени камъни без спойка в правилни редове. В момента височината и е до 2 m. Реално е била висока до 3.5-4 m и широка средно 2-2.8 m. От вътрешната и страна се забелязват скални площадки на две места, като едното е при входа, служещи по всяка вероятност за наблюдение. Друга особеност е наличието на контрафорс- допълнителна подпорна стена от вътрешната страна на крепостната стена близо до входа, което допълнително я укрепва.При направените археологически разкопки под ръководството на проф. Велизар Велков, били разкрити два строителни периода на стената. Първия от IV-III в.пр.н.е., а втория- към началото на I век. Във вътрешността и до ден днешен се наблюдават останките на правоъгълни сгради- около 20 на брой. Градежът им е същия като на крепостната стена- от ломен камък без спойка, подреден в редове, с дебелина на стената около 0.7 m.В най- източната част на Чертиград се забелязва светилище, посветено на култа към Слънцето- площадка с малка ниша в скалата, в която падат първите слънчеви лъчи.Чертиград възниква като рударско тракийско селище през V в.пр.н.е. Първите заселници тук са се занимавали с добив на желязна руда, каквато има в околностите на крепостта. През III-IV в. селището се разраства. През VI век при варварските нашествия крепостта е разрушена и живота в нея никога не е възобновяван.

Местоположение

Надморска височина: 1283 m GPS координати: 42°51’07” С.Ш. и 24°08’43” И.Д.