*

Симеон Кръстев (Кръстьов) Ценов(ич) Арнаудов е роден в гр. Етрополе през 1848г.

Син на Кръстю Ценов(ич) Арнаудов, табак от Етрополе. Симеон е живеел в Плоещ, където е имал кантора за търговия с обработени кожи. Притежавал е и работилница за обработка.

Когато разбрал от хъшовете в Плоещ, че се сформира чета на Х. Димитър, Симеон побързал да се запише в нея. Набързо разпродал почти цял шлеп с необработени кожи, получени току що от баща му и чичо му. Продал и работилницата си с инвентара. С получените пари са купени 10 четнически униформи, 10 пушки, 10 револвера, муниции за тях и друго снаряжение.

Симеон Кр. Арнаудов (20 г.) и Александър Василев (18 г.) са най-младите участници в четата на Х. Димитър и Ст. Караджа.

Той загива в местноста Дълги дол между 08.07-10.07 1868г. и е овековечен на паметника-мемориал на Хаджи Димитър и неговата чета.