*

Депутати, заедно с членове и гости от ДПС за София област, официално откриха своя офис в центъра на гр. Етрополе, ул. „Георги Димитров“ 13А ет. 2 на 23 Март 2024 г. в 17:00 ч.

На 16 Декември 2023 г. в гр. Етрополе беше създадена Общинска организация „Младежко ДПС – Етрополе“. На Общиснката конференция бяха избрани с пълно мнозинство а Председател Кристина Костадинова, за Зам. председател Марин Николов и за секретар Розалия Лалева.

Очаквайте реализации на нашите идеи, които ще осъществим с вашата подкрепа.