*

Д-р Бисер Бончев е роден на 21.06.1965г. в гр. Етрополе, специалист ортопед в София с над 25 години опит. Извършва ендопротезиране на големи стави (тазобедрена, колянна, глезенна, раменна, лакътна) и малки стави в областта на ръката и китката. Завършва Медицински университет София през 1991 г. Своята специалност Травматология и ортопедия придобива през 1998 г. През 2006 г. придобива степен по Здравен мениджмънт. През 2015 г. защитава научна степен Доктор по медицина към Катедра по ортопедия, травматология и реконструктивна хирургия на ВМА София.

Д-р Бончев започва своята кариера като ортопед в Хирургично отделение на Районна болница Бухово, където работи 2 години. От 1995 до 2007 г. работи като лекар ординатор в Клиника по ортопедия и травматология на УМБАЛ Св. Анна София, а от 2007 до 2012 г. работи последователно като Заместник началник на Клиника по ортопедия и травматология, Началник отделение по ортопедична травматология и ИД Началник на Клиника по ортопедия и травматология в болницата. От 2012 г. е Началник отделение по ортопедия и травматология на УМБАЛ „Софиямед“, а от 2018 г. до януари 2020 е бил в болница „Доверие“, от февруари 2021г. се връща в УМБАЛ „Софиямед“ като Зам. Началник на Клиника по Ортопедия, травматология и хирургия на ръка.

Специалност: Ортопедия и травматология, хирург

Образование:
2015 г. – Дисертация за придобиване на научна степен Доктор по медицина „Оперативно лечение на субтрохантерни фрактури с интрамедуларни пирони“ – ВМА- София, Катедра по ортопедия и травматология и реконструктивна хирургия, доктор по медицина
2004 г. – 2006 г. Медицински Университет, гр. София, придобита квалификация по здравен мениджмънт
1985 г. – 1991 г. Медицински университет, гр. София, магистър лекар

Професионален опит:
2020 – до сега УМБАЛ „Софиямед“ Зам. Началник на Клиника по ортопедия , травматология и хирургия на ръка
2019 г. МБАЛ „Доверие“ АД, Началник на отделение по ортопедия и травматология
2012 г. – 2018г. – УМБАЛ „Софиямед“ Началник на отделение по ортопедия и травматология
2011 г. УМБАЛ „Св. Анна“ – София; ИД Началник на клиника по ортопедия и травматология
2007 г. – 2011 г. УМБАЛ „Св. Анна“ – София; Заместник началник на клиника по ортопедия и травматология, Началник на отделение по ортопедична травматология
1995 г. – 2007 г. ОРБ Рачо Рангелов, УМБАЛ „Св. Анна“ – София; лекар-ординатор в клиника по ортопедия и травматология
1993 г. – 1995 г. РБ Бухово, ортопед-травматолог към хирургично отделение

Квалификация:
2019г. TKA and THA Revision – Attendance – Valdoltra Orthpaedic Hospital, Slovenia
2018 г. Hip and Knee Revision, LINKacademyа Berlin, Germany
2017 г. 6- th Master course Knee and Hip Arthroplasty, Meril Academy Mombay India
2016 г. TKA Primary and Revision – Attendance – Valdoltra Orthpaedic Hospital, Slovenia
2015 г. TKA Primary and Revision – Attendance – Valdoltra Orthpaedic Hospital, Slovenia
2015 г. TKA Primary and Revision – Instructional Course ,Zimer – Stolzalpe, Austria
2013 г. Hip Revision – Instructional Course, Zimer – London, Royal Collеge Of Surgery
2011 г. SAMO Academy – Knee Replacement, Bologna, Italy
2009 г. Hip Surgery, Master class, IMUKA, Maartrich; Holand
2009 г. Менижмънт на оперативното лечение на фрактурите за напреднали – АО фондация Синая, Румъния;
2008 г. Миниинвазивно тазобедрено ендопротезиране- Университетска болница, Инсбрук, Австрия;
2008 г. Менижмънт на оперативното лечение на фрактурите АО фондация, ВМА-София;
2005 г. Ендопротезиране на големи стави – УМБАЛ” Царица Йоанна” София;
1993 – 1998 г. Травматология и ортопедия – придобита специалност-Медицински университет, гр. София;

Езикова квалификация:
Владее английски и италиански език.