*

Доц. д-р Христо Кацаров е роден на 08.01.1934 г. в град Етрополе, в семейството на Иван и Мария Кацарови. Наследник е на стария и уважаван етрополски род – Кацарови. Прадядо му Лазар бил кацар, откъдето идва и фамилното име.

Още от малък Христо Кацаров е закърмен с любов към историята и към родното Етрополе от своя баща Иван Кацаров, който е един от основателите на Историческия музей. Начално и средно образование Христо Кацаров завършва в родния си град през 1952 г. Същата година е приет за студент в София, а през 1958 г. завършва медицинското си образование. Започва работа като лекар в град Перник и през 1964 г. взема специалност по ортопедия и травматология. Успешно защитава докторска дисертация и през 1983 г. е хабилитиран като доцент. Бил е завеждащ клиника, заместник-директор на Ортопедичния институт в София и директор на Научния център по ортопедия и травматология в родния си град Етрополе. Член е на Съюза на независимите български писатели. Има над 80 научни трудове, 3 изобретения, 12 рационализции. След себе си, като поет, доц. Кацаров е оставил над 4800 стихотворения, 72 басни, 80 текстове за песни и 3000 страници белетристика. Има издадени 12 книги.

Житейският му път завършва на 26 май 2012 година.