*

Дойно Кръстев Левчев е роден през 1858 г. в семейството на Кръстьо Вълков Левчев и Неделя Дойнова от гр. Етрополе. Баща му Кръстьо Левчев е бил табак. Дойно Левчев завършва класното училище в Етрополе и след това е изпратен от родителите си в Крайова, Румъния. Там той учи и работи като обущар. След завършване на образованието си Дойно Левчев започва като учител и църковен певец в с. Горно Абланово, Русенско. Тук той работи в продължение на 4 години и е много уважаван от местното население. Тежко заболяване на майка му го кара да се върне в Етрополе. В родния си град Дойно Левчев е поканен от местната управа за учител в мъжкото класно училище, където работи в продължение на 33 години. Той става член на читалище „Напредък” в града и продължава да е църковен певец в църквата „Свети Архангел Михаил”. През 1888 г. Дойно Левчев е избран в читалищното ръководство. През 1904 г. в Етрополе е основана млекарска кооперация „Малки Искър” за производство на краве масло и кашкавал. Дойно Левчев е сред учредителите на кооперацията и е избран за касиер. През 1908 г. – 1910 г. Дойно Левчев е кмет на Етрополе. По време на неговото управление се строи първият водопровод на града, подема се инициатива за строеж на първата болница в Етрополе. Женен е за етрополката Димитра Пеева Атанасова, с която имат 8 деца – Невена, Христо, Пейо, Илийка, Спиридон, Цветана, Кръстьо, Борис. Синът му Спиридон Левчев учи за лекар и е баща на големия български поет Любомир Левчев. През целия си живот Дойно Левчев е бил уважаван учител и гражданин, активно се включва в обществения живот на Етрополе, бил е член на Комитета за икономическо и културно повдигане на града. На 8.ІХ.1898 г. Дойно Левчев заедно с група етрополци присъства на освещаването на църквата „Свети Стефан” в Цариград. Дойно Левчев умира на 8.ІХ.1922 г. В паметта на етрополската общественост Дойно Левчев е останал като честен и справедлив човек, достоен учител и будител.

Източник: Исторически музей – гр. Етрополе

САЙТА НЕ Е ОФИЦИОЗ НА НИКОЯ ПАРТИЯ, ДВИЖЕНИЕ ИЛИ ДРУГА ОБЩЕСТВЕНА АДМИНИСТРАЦИЯ – (ОБЩИНА) . В НЕГО СЕ ИЗРАЗЯВА ЧАСТНА ПОЗИЦИЯ, КОЯТО СЕ СТРЕМИ ДА СЕ ПРИДЪРЖА СТРИКТНО КЪМ ПРАВОСЛАВНИТЕ, ПАТРИОТИЧНИТЕ И ИСТОРИЧЕСКИТЕ ТРАДИЦИИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД!