*

През м. ноември 1876 г. руският император Александър ІІ издава указ, с който е обявена частична мобилизация и започва непосредствена подготовка за предстоящата Руско-турска война. Формирани са две армии – Дунавска и Кавказка. На 24 април 1877 г. руският император подписва в Кишинев манифест, с който обявява война на Турция. Хиляди българи се записват като доброволци в българското опълчение, което се сформира в шест опълченски дружини. Сред доброволците са и етрополци, достойни синове на България. В боевете при Стара Загора, Шипка и Шейново воюват рамо до рамо с руските воини се сражават етрополците: Лука Боцов, Христо Бръмбаров, Христо Клинтов, Тодор Мирчев, Лазар Писков, Цено Бетолов, Михаил Даскалов и още десетки наши съграждани. ЕТРОПОЛЦИ, УЧАСТНИЦИ В РУСКО -ТУРСКАТА ОСВОБОДИТЕЛНА ВОЙНА 1877 – 1878 г. ЛУКА БОЦОВ РАМЧОВ – І- ва ДРУЖИНА ТОДОР МИРЧЕВ – ІІІ-та ДРУЖИНА СТЕФАН ПАВЛОВ – І-ва ДРУЖИНА НИКОЛА ПОПЦВЕТКОВ ЦЕНОВ – І- ва ДРУЖИНА МИХАИЛ ЮРДАНОВ – І – ДРУЖИНА САВО ВЪЛКОВ ВАСИЛЕВ – ІІІ – та ДРУЖИНА БОНЧО СТОЯНОВ – ІІІ-та ДРУЖИНА ПЕЮ ХАДЖИХРИСТОВ – ІІІ – та ДРУЖИНА ХРИСТО КРЪСТЕВ ЦЕНОВ – ІІІ –та ДРУЖИНА ХРИСТО ЦВЕТКОВ – ІІІ –та ДРУЖИНА ПАВЕЛ ПЕТРОВ ДОРМИШЕВ –ІV- ДРУЖИНА ХРИСТО СТОЯНОВ КЛИНКОВ – ІV – та ДРУЖИНА ВАСИЛ ТОДОРОВ – ІV – та ДРУЖИНА МИХАИЛ ХРИСТОВ ДАСКАЛОВ – ІV-та ДРУЖИНА НИКОЛА КРЪСТЕВ – ІV –та ДРУЖИНА ХРИСТО БРЪМБАРОВ – V – та ДРУЖИНА ХРИСТО СТОЯНОВ – V –та ДРУЖИНА ЦВЕТКО ХРИСТОВ – V –та ДРУЖИНА ХРИСТО ПАВЛОВ – VІ – та ДРУЖИНА ЯНКО СИМЕОНОВ ЗЛАТАРОВ – VІ –та ДРУЖИНА ИВАН БАЛКАНСКИ – VІІ – ДРУЖИНА ИВАН БОЦОВ ДИРОВ ИЛИЯ ДИМИТРОВ ВЪЛЧЕВ КРЪСТЬО ЦУЦУРАТА ЛАЗАР ИВАНОВ ПИСКОВСКИ МИХАИЛ БОЦОВ РАМЧОВ НИКОЛА ХРИСТОВ – ІV – та ДРУЖИНА НИЧО КРЪСТЕВ ПЕТКО ГЕОРГИЕВ – ХІІ – та ДРУЖИНА ПЕТЪР СТОЯНОВ ПАВЕЛ ЙОТОВ – ХІ – та ДРУЖИНА ЦЕКО ГЛОГОВ НИКОЛА ПОПЦЕКОВ ПАВЕЛ ВЪЛКОВ СТОЯН ДАСКАЛОВ ХРИСТО БОЦОВ РАМЧОВ ХРИСТО КУРТАНОВ БОЯДЖИЕВ ХРИСТО КЮПОВ ХРИСТО ПАВЛОВ – VІ – ДРУЖИНА ХРИСТО САМОУКОВ ЦЕНО ИЛЧОВ БЕТОЛОВ

Лазар Писков
Лука Боцов Рамчов
Христо Бръмбаров