*

През м. ноември 1876 г. руският император Александър ІІ издава указ, с който е обявена частична мобилизация и започва непосредствена подготовка за предстоящата Руско-турска война. Формирани са две армии – Дунавска и Кавказка. На 24 април 1877 г. руският император подписва в Кишинев манифест, с който обявява война на Турция. Хиляди българи се записват като доброволци в българското опълчение, което се сформира в шест опълченски дружини. Сред доброволците са и етрополци, достойни синове на България. В боевете при Стара Загора, Шипка и Шейново воюват рамо до рамо с руските воини се сражават етрополците: Лука Боцов, Христо Бръмбаров, Христо Клинтов, Тодор Мирчев, Лазар Писков, Цено Бетолов, Михаил Даскалов и още десетки наши съграждани. ЕТРОПОЛЦИ, УЧАСТНИЦИ В РУСКО -ТУРСКАТА ОСВОБОДИТЕЛНА ВОЙНА (1877 – 1878 г.) – ЛУКА БОЦОВ РАМЧОВ – І- ва ДРУЖИНА, ТОДОР МИРЧЕВ – ІІІ-та ДРУЖИНА, СТЕФАН ПАВЛОВ – І-ва ДРУЖИНА, НИКОЛА ПОПЦВЕТКОВ ЦЕНОВ – І- ва ДРУЖИНА, МИХАИЛ ЮРДАНОВ – І – ДРУЖИНА, САВО ВЪЛКОВ ВАСИЛЕВ – ІІІ – та ДРУЖИНА, БОНЧО СТОЯНОВ – ІІІ-та ДРУЖИНА ПЕЮ ХАДЖИХРИСТОВ – ІІІ – та ДРУЖИНА ХРИСТО КРЪСТЕВ ЦЕНОВ – ІІІ –та ДРУЖИНА ХРИСТО ЦВЕТКОВ – ІІІ –та ДРУЖИНА, ПАВЕЛ ПЕТРОВ ДОРМИШЕВ –ІV- ДРУЖИНА, ХРИСТО СТОЯНОВ КЛИНКОВ – ІV – та ДРУЖИНА, ВАСИЛ ТОДОРОВ – ІV та ДРУЖИНА, МИХАИЛ ХРИСТОВ ДАСКАЛОВ – ІV-та ДРУЖИНА, НИКОЛА КРЪСТЕВ – ІV –та ДРУЖИНА, ХРИСТО БРЪМБАРОВ – V – та, ДРУЖИНА ХРИСТО СТОЯНОВ – V –та ДРУЖИНА, ЦВЕТКО ХРИСТОВ – V –та ДРУЖИНА, ХРИСТО ПАВЛОВ – VІ – та ДРУЖИНА, ЯНКО СИМЕОНОВ ЗЛАТАРОВ – VІ –та ДРУЖИНА, ИВАН БАЛКАНСКИ – VІІ – ДРУЖИНА, ИВАН БОЦОВ ДИРОВ, ИЛИЯ ДИМИТРОВ ВЪЛЧЕВ, КРЪСТЬО ЦУЦУРАТА, ЛАЗАР ИВАНОВ ПИСКОВСКИ, МИХАИЛ БОЦОВ РАМЧОВ, НИКОЛА ХРИСТОВ – ІV – та ДРУЖИНА, НИЧО КРЪСТЕВ ПЕТКО ГЕОРГИЕВ – ХІІ – та ДРУЖИНА, ПЕТЪР СТОЯНОВ ПАВЕЛ ЙОТОВ – ХІ – та ДРУЖИНА, ЦЕКО ГЛОГОВ, НИКОЛА ПОПЦЕКОВ, ПАВЕЛ ВЪЛКОВ, СТОЯН ДАСКАЛОВ, ХРИСТО БОЦОВ РАМЧОВ, ХРИСТО КУРТАНОВ БОЯДЖИЕВ, ХРИСТО КЮПОВ, ХРИСТО ПАВЛОВ – VІ ДРУЖИНА, ХРИСТО САМОУКОВ, ЦЕНО ИЛЧОВ БЕТОЛОВ

Лазар Писков
Лука Боцов Рамчов
Христо Бръмбаров