*

Христо Велчев Бръмбаров /Гецин/ е роден през 1841 г. в гр.Етрополе.
На 26 годишна възраст се записва в четата на Панайот Хитов, четата е със знаменосец Васил Левски. През април 1867г. преминават р.Дунав при гр.Тутракан и се насочват към Балкана. След много премеждия стигат Етрополския балкан, където Христо моли помолил воеводата да го пусне да види сина си Васил, наскоро роден. Панайот Хитов се понамръщил, но байрактара Васил Левски гарантирал лично за Бръмбаров, че ще се върне сутринта и войводата склонил. Върнал се Христо навреме в четата, за което бил поздравен от П. Хитов, че е спазил думата си.
Скоро към тях се присъединява и Филип Тотю с още четирима четника.
Започват сражения с турските заптиета и четата е разбита, но Христо и Васил Левски успяват да стигнат в Сърбия и се записват във втората легия на Георги Сава Раковски. След разтуряне на легията Бръмбаров се връща в родното Етрополе.
Заедно с Тодор Пеев и Васил Левски взема активно участие в борбата с тиранина.Участва в обира на турската хазна заедно с Димитър Общи при Черния паметник през 1872 г. Същата година заминава за Румъния и се включва в четата на Христо Ботев, която минава р. Дунав при Козлодуй на 17 май 1876 г. Взима участие боя при гр. Враца.
Включва се активно в Руско- Турската Освободителна война, като опълченец с Първа опълченска дружина на полковник Кесяков през 1877 г.
Участва в боевете при Плевен, Стара Загора, участва и в боевете на Шипка с ордите на Сюлейман Паша, Христо Бръмбаров спасява Самарското знаме от плен.
През 1878г. с още двама другари излиза на разузнаване и там пада убит, покосен от вражески куршум.

Христо Бръмбаров