*

ИГРИВА ЗИМА
Снежинки летят в небето.
Бели вихри се гонят в полето.
Вятър брули белите брези.
Над комина пушека пълзи.
От студ са ручейчета вцепенени.
Клоните се люшкат пременени.
Неудържими печките горят.
В гората мечките си спят.
И този сън ще е дълбок
До пролетния първи скок.
А по лехите кучето ми тича – не се плаши.
То снега обича.

Автор: Радослав Петров

Трета награда раздел поезия, деца до VII клас – “ Етрополска литературно-музикална зима“ 2020 г.

КОЛЕЛО
Карам си колелото.
Юнашката се вдигам от седлото.
Ах, тази гума задна,
Разсърди се и падна.
Исках колелото да сглобя,
Но гумата ми отлетя.
Избяга по леда голям
и ми се смее от там.
В канала се спря завчас
и бързо я монтирах аз.
И почнах смело да въртя,
Но веригата се скъса за беда.

Автор: Радослав Петров

Трета награда раздел хумор, деца до VII клас – “ Етрополска литературно-музикална зима“ 2020 г.