*

Разказва Христо Христов- на него дължим паметника на Тодор Пеев в Етрополе:

По стечение на обстоятелствата, от 1980 г. до 1983 година бях заместник-председател на тогавашния Общински народен съвет. В ресора ми влизаше и културната дейност на Общината.
На едно от посещенията през 1983 година в Окръжния съвет по култура споделих идеята за създаване паметник на Тодор Пеев. Тогавашният отговорник за музикалния отдел Христо Христов посочи към отговорника за паметниците на култура за окръга – Явор Михов с думите „Ето го човекът, който ще го направи!”.
Явор Михов прие идеята, като се ангажира с цялостната работа, от идейния проект до откриване на паметника.
Предложението ми беше фигурата да е в цял ръст, на висок пиедестал, която да се откроява на фона на читалищната сграда. С бастуна в едната ръка, а в другата книга, като символ на литературно-просветната му дейност. Това го бях видял пред Дом-паметника Александър Стамболийски в София.
Идейният проект беше представен на тогавашния първи секретар на ОбК на БКП Иван Йотов. По негово решение паметникът има днешния вид.
Всички разходи по построяването са отпуснати целево от Комитета за култура. Седалището на финансовия отдел беше на ул. Софийска комуна № 1 в София.
Паралелно с изграждането на този паметник, работехме и по построяването на бюст-паметник на Никола Михайлов в Лопян.
От комитета за култура бяха финансирани и двата проекта.
Паметникът на Тодор Пеев е открит на 21 декември 1984 година от министъра на отбраната арм. ген. Добри Джуров.
Тъй като се бях преместил на работа в отдел Просвета към Общинския народен съвет в Ботевград, на откриването на паметника не съм присъствал. Не знам дали е присъствал и авторът Явор Михов.
Събитието по откриването е отбелязано във в-к Етрополски преглед, който се съхранява в Историческия музей.

Етрополе

Христо Христов

 

Източник:

botevgrad.com/news/71475/Todor-Peev–Etropolskiyat-buditel/