*

ПРОЕКТАНТСКИ ЕКИП: скулптор-д-р Митко Златанов, проектант-арх. Красимира Кралева, конструкция-инж. Красимир Марков, геодезия-С. Николов, ел.-инж. В. Василева, паркоустройство-л. арх. Мая Ангелова, 3D визуализаци-арх. Атанас Киризиев, Сдружение „За Етрополе“

Основна цел на Сдружение „ЗА ЕТРОПОЛЕ“, предвидена в устава му, е да работи в областта на образованието и културата на територията на Община Етрополе.
Представеният проект е за бюст-паметник на Генерал от пехотата Павел Христов. Избраното за реализация място като част от важна културно, институционално, исторически наситена обществена зона от центъра на гр. Етрополе кореспондира с инициативата за увековечаване на делата и идеалите на този значим национален герой. Решението на проекта е изведено съобразно необходимостта съоръжението да се вплете като органично свързан елемент в ансамбъла на конкретната архитектурна среда. На него се разчита да допълни и обогати композицията от съществуващите бюст-паметници, разположени спрямо бул. „Руски“ и сградите на ОУ „Христо Ботев“, Съдебна палата, Исторически музей. Двустранната връзка с бюст-паметника на Й. Кесяков спрямо сградата на училището, оста на булеварда, мрежата от пешеходни и зелени площи и други пространствени и функционални фактори до голяма степен определят характеристиките на общия вид на решението. От друга страна, то притежава и самостойна цялост, собствена и неповторима идентичност, целящи да потопят посетителя в уникалния мемориален контекст.
Пресичането на главния и страничния подходи в мемориалната площадка на монумента извежда правоъгълник в настилката, от който пирамидално и прогресивно израства постаментът за да извиси увенчаващия скулптурен образ. Тук е потърсено кулминационно степенуване на зоните – от ежедневно към сакрално. Както и – от статично към динамично. Статиката на архитектурното устройство препраща към устойчивото, трайното, непреходните ценности, стоящи зад убежденията на Павел Христов. Динамиката на скулптурното изображение насочва към напрегнатия устрем, трудността, житейския сблъсък в отстояването на тези идеали от страна на изстрадалия военачалник и боец.
Суровостта и твърдостта, волята и силата, смелостта и решителността, несломимостта и непримиримостта, благородството и скромността, безкористността и интелекта са качества, чиито израз е потърсен като основен акцент в неговия образ. Въпреки най – високите си отличия и звания, той е изобразен в бойна униформа, неподвластен на показността и комформизма. Той не е застинал в покой, нито е застанал в поза за снимка. Той е видян като герой в действие – извършил и готов да извърши безброй велики подвизи, помитащ всичко по пътя си и жертвайки самия себе си. Още – подобно на съдник, връхлитащ пороците и неправдите на времето. И като стожер, вперил взор в бойното поле на живота. Но всъщност отвъд него – там където царуват истината и справедливостта. В този смисъл ликът му не е само портрет. Той е и алегоричен образ на общочовешките ценности, чиито изразител е неговия дух.
Бюстът и надписът на колоната се предвижда да бъдат изпълнени в бронз. Постаментът – от монолитни гранитни блокове. Настилката – от гранитни плочи. Освен качествата на изключително траен, дълговечен камък, гранитът носи символиката на твърдост, устойчивост, непреходност, нетленност. Бронзът, от своя страна, резонира с внушението за живия и действен човешки порив.

Финансиране на проекта:
Финансирането на проекта ще се осъществи от Сдружение „ЗА ЕТРОПОЛЕ” чрез организиране и провеждане на дарителска акция и ще бъде от дарения на физически и юридически лица, обществени институции, държавни и местни организации.
По предварителни разчети, необходимата сума за реализация на проекта е около 45 000 лева.

Цел на проекта:
С поставянето на бюст- паметника, генерал Павел Христов ще намери полагащото му се място сред хората, които с действията си, са допринесли за това, славата на гр.Етрополе, да бъде разспространена не само в родината ни, но и далеч извън пределите й. Подвигът на този велик българин, Етрополец, трябва да се знае, помни и предава на поколенията. Поставянето на негов паметник ще допринесе за засилване на националната гордост и самочуствие на гражданите на Община Етрополе.

Следващи стъпки:

1. Внасяне проекта за съгласуване в НИНКН.

2. Защита на скулптората в СЕСИИ – Специализиран експертен съвет за изобразителни изкуства към Министерство на Културата.

3. Внасяне проекта за съгласуване в Министерство на Отбраната.

4. Внасяне проекта за съгласуване в Община Етрополе и последващото издаване на Разрешение за монтиране.

5. Старт на кампанията за набиране на средства. 

С уважение:

Борил Караканов- председател на Сдружение „За Етрополе“