*

На речния бряг срещу къщата на отдавна спокоилия се Учо Транчов е „Чумения“ камък.
През 1771г. в гр.Етрополе върлувала „черната смърт“ – Чумата. След като пребродила целия град и мор налегнал всички къщи, чумата (доста застаряла жена с чорлава прошарена коса и дълбоки бръчки по намръщеното лице), минала отсам реката и се установила на почивка на тавана на Транчовата къща.
Всяка сутрин при страх и трепет на многобройната Транчова челяд, чумата слизала от ниския таван, преминавала през готварницата, отивала на реката, приклеквала там на „Чумния“ камък“- и се миела и всчесвала.
Затова камъкът го нарекли ЧУМЕН.
При ремонта на площада (в отдавнашни времена е бил наричан „Чумниният площад“) и улицата (сега се казва площад и улица „Ленин“), живеещия наблизо Ангел Павлов забелязва, че при изкопните работи, багера изважда от земята голям камък, отговарящ на легендата.
По негова молба багеристът се съгласява и премества камъкът на подходящо място.
Ангел Павлов измива камъкът и заедно с даскал Марин Кубетски (преподавател по история в Етрополе), организират кампания по поставянето на пейки и обособяването на кът, като по този начин легендата ще бъде съхранена за поколенията.

Летописна бележка намираща се в библиотеката на етрополския манастир „Света Троица“