*

Петко Минев е роден на 27 октомври 1934 год. в Етрополе. Завършва средно образование в родния си град, а след това учителския институт в София. Работил е като учител, директор на училище, инспектор “Просвета и култура” в Общинска администрация. Дълги години е инспектор Детска педагогическа стая.
Един от най-изявените самодейци на местното читалище. Той е сред основателите на Литературния кръжок “Христо Ясенов” и негов председател. Негови стихове, разкази и фейлетони са публикувани във вестниците “Софийска правда”, “Народен страж”, “Етрополски преглед” и др. Петко Минев умира през 1994 год. По повод десет години от неговата кончина със съдействието на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Клубът на дейците на културата и Община Етрополе е отпечатана книгата с лирика “Завръщане”.