*

Роден на 11.07.1893г. в град Етрополе.
Постъпва в школата за запасни офицери в Княжево, която завършва с чин офицерски кандидат и веднага заминава за Южния фронт.
Тук е зачислен в Първа Софийска дивизия 81-ви пехотен полк, на който става взводен командир, по-късно ротен.
На 30.05.1918г. е произведен в чин поручик.
На 16.09.1918г. е убит от неприятелски куршум на Добро поле при с. Градешница.

Имената на героите, които богатата история на нашия град е съхранила през десетилетията и днес заслужават нашето преклонение и уважение. Със своето себеотрицание и патриотизъм те са част от величието на България.