*

Роден в град Етрополе на 21.09.1894г.
Завършва военното училище в София и е изпратен 15-ти артилерийски полк, на който става адютант.
В боевете при Тутракан през 1916г. е ранен от бомба и умира на 03.09.1916г. в Разградската военна болница.
През войната е произведен в чин Поручик.
Имената на героите, които богатата история на нашия град е съхранила през десетилетията и днес заслужават нашето преклонение и уважение. Със своето себеотрицание и патриотизъм те са част от величието на България.