*

Преди наводнението

– Подгответе личен багаж с лични вещи, документи, фенерче, особено ценни вещи, аптечка с необходимите ви лекарства, свирка, по една топла дреха за всеки, и вода.

– Съхранявайте пожароопасните вещества и препарати в плътно затворени съдове.

– Оставете свободен входа на жилището и не го задръствайте с предмети.

– Помислете и определете в жилището си най-безопасното място. Имайте предвид, че при наводнение най-опасни са ниските етажи на жилищата.

– Подгответе план за поведението на всеки член от вашето семейство.

– Информирайте се от кои реки, язовири и други водоеми близо до вашето населено място може да се очаква наводнение.

– Осведомете се за риска от наводнения и се осведомете за най – близкото безопасно място.

– Ако имате сключена застраховка, поставете я в личния багаж.

По време на наводнението

– Информирайте се непрекъснато за обстановката и следвайте инструкциите на спасителните служби.

– При невъзможност за напускане на сградата, ако нивото на водата продължава да расте, заемете най-горните етажи или покрива. Известете близките си или органите на МВР за местонахождението си.

– Ако трябва да се евакуирате изключете централно газта и електричеството. Вземете Вашия личен багаж.

– Ако се намирате близо до корито на пълноводна река или дере, необходимо е незабавно да се отдалечите от тях и да се придвижите към най-близкото възвишение.

– При невъзможност за евакуиране на животните, отворете вратите на помещенията, където са затворени.

– Избягвайте наводнени територии.

– При пътуване е препоръчително водачът на МПС да спре и изчака спирането на пороя. Незначително понижение на нивото на пътя може да предизвика голяма разлика в дълбочината на водата.

– Не правете опити за пресичане на разливи и потоци, преминете само ако сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата или от коленете ви. Пресичайте само при спокойна вода.

– Бързотечащи разливи и потоци се пресичат само, ако имате помощно въже за преминаване и обезопасително въже за тялото.

– При поройни дъждове не заставайте под или на мостове, подлези, надлези и други съоръжения – високата вода може да ви отнесе.

– Ако сте на път и констатирате опасност от наводнение, обадете се на тел 112, уведомете органите на местната власт, пожарната и други структури на МВР. При липса на такава възможност, предупредете в кметството на най-близкото населено място или преминаващи хора.

– Не пийте вода от наводнените площи, защото може да е замърсена.