*

Веселин Тепавичаров е роден на 5 декември 1957 г. в гр. Етрополе. Завършва Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1981 г. и цялата му професионална съдба е свързана с живота и развитието на Алма матер. Доктор по история (1989), доцент по етнология (2000), доктор на науките за културата (2016), професор по етнология (2019). Два мандата е председател на Общото събрание на Историческия факултет, член на Контролния съвет при Софийския университет, два мандата е ръководител на катедра „Етнология“, член на Общото събрание на Софийския университет, дългогодишен член на Факултетния съвет на Историческия факултет. Носител на Почетен знак със синя лента на Софийския университет за цялостен принос към каузата на Алма матер.

Проф. днк Веселин Тепавичаров е член на редица авторитетни международни и национални академични асоциации и сдружения. Ръководител на успешно защитили докторанти и магистранти, на които помагаше неуморно и всеотдайно. Уважаван и ерудиран лектор и изследовател, чиито научни интереси са свързани с новата и съвременна българска история, с теорията и историята на етнологията и културната антропология, с политическата антропология. В това направление са и издадените от него монографии „СДС това съм аз (Политическа антропология на привържениците на СДС)“ (2018) и „Носталгията по социализма в България“ (2019).

Почива на 27 септември 2020 г.