*

Звън часовников във утринтта
буди сънна, росна тишина
Галят легендарни ветрове
етрополски горди върхове.

Те мълвят под ясната зора
приказки за женска красота,
запленила лудото сърце
на юнаци с майсторски ръце.

Вплита се във струи светлина
ромон на пророчица чешма
и през вековете звън кънти-

дух бунтовен, песен от мечти,
дето женска красота със мъжка сила
българското тук е съхранила.

Василка Ботева Тепавичарова е родена на 18.12.1942г. в Брусенски ханове (днес с. Малки Искър), Община Етрополе.