*

Скъпи приятели,
Искам да споделя с Вас, че на проведената вчера сесия, Общинският съвет- гр. Етрополе даде съгласие за поставяне на бюст-паметник на генерал-майор Павел Христов пред УПИ I „за училище”, кв.96 по плана на гр. Етрополе. Решението бе взето с единодушие на всички членове на съвета. Инициативата е на сдружение „ЗА ЕТРОПОЛЕ”.
Към момента, в подкрепа на проекта за изграждане на бюст-паметника на генерал-майор Павел Христов застанаха:
1. г-н Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе.
2. г-н Марин Маринов – Председател на Общински съвет Етрополе.
3. г-н Илиян Тодоров – Областен управител на София Област.
4. г-н Николай Пехливанов – Областен управител на София-град.
5. г-н Марин Кубетски – Преподавател по история в гр. Етрополе.
6. г-н Димитър Дачев – Главен архитект на Община Етрополе.
7. Общински съвет – гр.Етрополе.
8. Исторически Музей Етрополе.
9. г-н Цветан Тацов – Общественик и  историк.

10. г-н Христо Георгиев Христов – Общественик, педагог, журналист в botevgrad.com- раздел Етрополе.

Бюст-паметника на генерал-майор Павел Христов ще бъде ситуиран по продължението на бул. “Руски“, в карето ограничено от ул.“Христо Ботев“ и ул.“Христо Ясенов“. Мястото е в озелененото пространство пред УПИ I “за училище“, кв.96, по плана на гр. Етрополе. Навремето имаше будка за продажба на вестници (Гъбката).
Около мястото са поставени четири бюст-паметника на видни Етрополски граждани и са разположени важни за града обществени сгради – на съдебната палата, историческия музей, училище “Христо Ботев“. В близост има богато озеленено пешеходно пространство.
Предвижда се ефектно нощно осветление, вградено в нова настилка, както и свободно стоящи ниски осветителни тела.
Бюст-паметника ще бъде изработен от бронз, фундамента от гранит.

Финансиране на проекта:
Финансирането на проекта ще се осъществи от Сдружение „ЗА ЕТРОПОЛЕ” чрез организиране и провеждане на дарителска акция и ще бъде от дарения на физически и юридически лица, обществени институции, държавни и местни организации.
По предварителни разчети, необходимата сума за реализация на проекта е около 30 000 лева.

Цел на проекта:
С поставянето на бюст- паметника, генерал Павел Христов ще намери полагащото му се място сред хората, които с действията си, са допринесли за това, славата на гр.Етрополе, да бъде разспространена не само в родината ни, но и далеч извън пределите й. Подвигът на този велик българин, Етрополец, трябва да се знае, помни и предава на поколенията. Поставянето на негов паметник ще допринесе за засилване на националната гордост и самочуствие на гражданите на Община Етрополе.

Визуализацията която предлагаме на вашето внимание е първоначален- принципен вариант.
В момента се разработва 3D подробен модел и макет, които скоро ще бъдат представени в средствата за масова комуникация.