*

Стефан Стефанов е роден на 1 октомври 1950 година в Етрополе, завършил е основно образование в Етрополе и Техникума по електротехника в София.
Той е създателят на Градския клуб на радиолюбителите в Етрополе, какъвто радиолюбител си остана до последно с множество приятели от цял свят. Не сме малко и хората, чиито транзистори и поостарели радиоапарати проработиха след неговата намеса.
Беше преподавател по електротехника в Техникума по сградостроителство в Етрополе, но етрополци ще го запомнят като осветител и озвучител на всички представления, които са минали през НЧ „Тодор Пеев” в Етрополе. Като такъв той беше повече от 35 години. Озвучаваше и всички, и всякакви мероприятия извън сградата, та дори и извън общината. Това е дейност, която остава „зад кадър”, но без която нито едно представление, събрание или каквото и да е мероприятие не може да мине. Беше усвоил „занаята“ до най-малките тънкости. Починал на 15.01.2009.

Текст и заглавна снимка: Христо Христов

По материали на Христо Христов- botevgrad.com.

Двете снимки ми изпрати неговата дъщеря – Светла Белева.