*

Тодор Мирчев е роден в град Етрополе през 1852г. Участва в Сръбско – Турската война през 1867г. На 3 май 1877г. е зачислен в 3. дружина, 4. рота. На 28.07. същата година е преведен в 8. дружина същата рота. Определен за попълнение на 01.08.1877г. и на 05.08. е зачислен в 3. дружина на 2. рота. Ранен в боевете на връх Шипка. След оздравяването си, на 15.10.1877г. е преведен в 1. дружина. Награден с поименен кръст за отличие. Уволнен на 29.05.1878г. След Освобождението живее в град Етрополе. Почива на 11.10.1918г. в родния си град.

Имената на героите, които богатата история на нашия град е съхранила през десетилетията и днес заслужават нашето преклонение и уважение. Със своето себеотрицание и патриотизъм те са част от величието на България.