*

Тота Хаджицветкова е родена през 1837 г. в семейството на хаджи Цветко- търговец от Етрополе. Първоначално тя учи в Етрополе, в мъжкото училище при учителите Симеон Павлов и Илия Щърбанов, а след това в девическото училище при учителя Симеон Бенчев. През 1872 г. Тота Хаджицветкова завършва Габровското училище, а през следващите две години работи като учителка в Тетевен. През 1874 г. тя се връща се в Етрополе и е учителка в трикласното девическо училище до 1890 г. През 1880 г. в Етрополе идва като учителка в девическото училище Царевна Миладинова. Тота Хаджицветкова е нейна помощничка и преподава закон божи, география и краснопис. На 10.02.1882 г. учителките Тота Хаджицветкова и Съба Лука Боцова основават в Етрополе първото женско благотворително дружество. Те учат момичетата и жените на четмо и писмо, да умеят да шият, плетат и готвят. Първата шевна машина в Етрополе купува Тота Хаджицветкова през 1862 г. Тя с много усет и сръчност шиела дрехи на жените от града. Моделите й се отличавали с изящество и прецизност, украсени с фини дантели и ширити. Тота Хаджицветкова се ползвала с уважение и авторитет в Етрополе. През 1878 г. етрополци изпращат Благодарствен адрес до руския император и подписът на уважаваната учителка е сред първите подписали адреса. . Развитието на просветата и културата в Етрополе винаги е подпомагано от етрополски дарители, сред които и Тота Хаджицветкова. В завещанието си от 29.02.1918 г. тя оставя сумата от 600 лв. за основаване на фонд „Тота Хаджицветкова”, за подпомагане бедни и будни ученици от гр. Етрополе. Тя завещава и 200 лв. на църквите в града и етрополския манастир „Св. Троица”. В Деня на българската просвета и култура – 24 май 1998 г. нейните наследнички – Тинка и Мими Григорови даряват завещанието на Тота Хаджицветкова на Исторически музей – Етрополе, ценен документ за нашата история. Тота Хаджицветкова умира на 30.09.1919 г.

Източник: Исторически музей гр. Етрополе.

Тота Хаджицветкова