*

1906г. Кметът на Етрополе, Григор Христов Кичеров прави постъпки пред Софийско окрржно управление да се даде на града щат за лекар, тъй като общината се готви за строителство на сграда за болница. Но щат за лекар не се разрешава, поради липса на средства.
1910г. Нашият съгражданин Павел Бончев завършва в София специализирано здравно училище и става първич фелдшер в града.
1911г. В новопостроената болнична сграда с амбулаторич е назначен първият лекар с медицинско образование д-р Иванов, след него е д-р Виктор Станков. Амбулаторията е пригодена за жилище на семейството на лекаря. Има превързочна и малка стая за медицински консумативи.
1936г. Първата акушерка в града Мара Ножарова- завършва специално полувисше акушерско училище. С помоща на кмета на града, Борис Зосимов, разкрива родилен дом в къщата на Александър Кунов.
1939г. Първичт лекар, наш съгражданин е д-р Павел П. Бончев, който завършва висше медицинско образование в Софийскич университет. Нчма дом в който д-р Бончев да не е влизал. Обичан и уважаван от всички.
1940г. Първи стоматолог К. Йосифов идващ 2-3 дена седмично от град София за обслужване на населението.
1941г. Открита е първата аптека в града от Иван П. Бончев- завършил фармация в Италия.
1943г. Д-р Павел Бончев доставя в града първия рентгенов апарат в собствената си амбулатория, в своя дом.
1952г. Открива се първата поликлиника в града, в къщата на фамилия Кочанови, в центъра на града. Открива се първия стационар с 11 легла в най-старата болнична сграда (строена 1911г.). Постъпки за разкриването им са направени от председателя на ГНС Михаил Чевеняков. Първият главен лекар е нашия съгражданин д-р Павел Бончев, а първата медицинска сестра е Дафинка Петкова.
1956г. Доктор Иван Даков е назначен за главен лекар в изградената градска болница, работи като такъв до 1989 година.
1957г. Посещение на министъра на здравеопазването д-р Петър Коларов в Етрополе. Обсъдено е строителство на нова сграда за градската болница.
1958г. Населението на града, въз основа на Закона за самооблагане на населението, от месец март сйщата година, се самооблага с най-висок процент – 3% от месечните си възнаграждения, за строителството на болницс и стадион в града.
1962г. Закупена е със средства на смооблагане, линейка за градската болница, марка „Баркас“, с разрешение на Държавния комитет за планиране.
1963г. В сградата на болницата, построена през 1911г. е разкрита детска ясла с 26 деца. Завеждащ яслата е сестра Якимова.
1966г. По искане на главниа лекар на болницата, д-р Иван Даков в града се утвърждава районна болница.
1973г. Доцент Александър Герчев извършва първите операции на тазобедрена става, по опита на руския професор Сиваш. Правят се операции на чужденци. Етрополе става републикански център по алопластика.
1982г. В новостроящата се болница на първия етаж се открива поликлиника, стоматологични и детски кабинети и бърза медицинска помощ. Болницата е започната през 1974г., но продължава да се строи.
1988г. В построената от Строителни войски най-нова болница, в стационара са настанени 12 отделения с операционни, поликлиника с кабинети и апаратура. Изграден е хранителен блок с пароцентрала с мазутно гориво. Медицинският персонал при откриването на болницата е 46 лекари- от които 9 стоматолози, 124 души среден медицински персонал, от които 9 акушерки и 12 линейки. Болницата е завършена окончателно на 28 декември 1988 година. Вложените за строителството и обзавеждането средства са 8,7 милиона лева.
1988г. В новопостроената болница е разкрита клиника с операционни и стационар за ортопедия и травматология. Клиниката е създадена от професор Алесандър Герчев.

1998г. Районната болница се именува на професор-доктор Александър Герчев – починал през месец ноември 1997г.

Източник: „Етрополе- летопис 19 и 20 век, исторически дати и събития“ с автор Димитър Иванoв Димитров

Димитър Иванов Димитров

Димитър Иванов Димитров